MENU

Prosektorium - Bogatynia

Prosektorium Bogatynia

Świadczymy usługę przechowywania zwłok w chłodni zapewniając pełen zakres usług prosektoryjnych. Ponadto zapewniamy profesjonalne przygotowanie ciała do pochówku - kosmetyka pośmiertna, balsamacja.

lp. pozycja cena (netto)
VAT 8%
1 Przechowanie Zwłok w chłodni. 5zł/h
2 Jednorazowa opłata za przechowanie Zwłok w chłodni, ponad
72 godziny. (dotyczy Zwłok pacjentów szpitala)
200 zł
3 Przygotowanie Zwłok do pochowania.
(profesjonalna, kompleksowa toaleta pośmiertna, ubranie, kosmetyka)
300zł
4 Asysta pracownika Prosektorium w trakcie czynności
przygotowywania Zwłok do pochowania, wykonywanych przez
członków rodziny zmarłego.
50 zł / 1h
5 Opłata za wydanie Zwłok, poza godzinami pracy Prosektorium. 90zł
6 Opłata za korzystanie z pomieszczeń i wyposażenia
Prosektorium, w celu przygotowania Zwłok do pochowania.
90 zł / 1h
7 Wynajęcie pomieszczenia kaplicy (sala ekspozycyjna) 30 zł / 1h

 

Pogotowie pogrzebowe czynne 24h
Pracownik dyżurny: tel. +48 606 134 912

 


 

Formularz kontatkowy

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, wypełnij poniższy formularz i prześlij do nas Twoje zapytanie.